Geschiedenis

Vroeger was het de plicht van de naaste buren om te helpen wanneer iemand was overleden. Kisten werden gemaakt door de plaatselijke timmerman. Nu komen deze uit de fabriek waar allerlei modellen mogelijk zijn. Het bericht van overlijden werd rond geroepen door de aanzegger. Tegenwoordig stuurt men rouwkaarten en/of wordt er een advertentie geplaatst in een dagblad. Vervoer ging per paard en wagen, voor de rijkere mensen was er de rouwkoets.

In de loop der tijd zijn daar de rouwauto met volgwagens in diverse kleuren voor in de plaats gekomen. In 1929 is men zich gaan organiseren en zo is de  R.K. Begrafenisvereniging "St. Barbara" ontstaan. Eigenlijk is het een algemene uitvaartvereniging, er worden immers overledenen met elke (of zonder) geloofsovertuiging begraven of gecremeerd. Daarom is de naam in 2016 veranderd in Uitvaartvereniging Sint Barbara Tuitjenhorn.