Informatie

De kosten
De kosten van een uitvaart worden in rekening gebracht aan de nabestaanden.
Als een overledene lid was van de begrafenisvereniging en de uitvaart wordt door ons verzorgd, wordt een vast bedrag van € 1.000,- in mindering gebracht (dit is inclusief  € 250,- administratiekosten).
Bij verhuizing naar een andere woonplaats kan men gewoon lid blijven en dan zal bij overlijden € 500,- uitgekeerd worden. 
Een contributie van  € 12,- per lid per jaar, is in dit verband laag te noemen.
Kinderen van onze leden hoeven pas vanaf hun 16e jaar te gaan betalen.

Verzekering
Omdat een begrafenis of crematie aanzienlijk meer kost dan het bedrag wat op de rekening in mindering gebracht wordt, is de begrafenisvereniging een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met NV Uitvaartverzekering Maatschappij "Nuvema".
Bij deze maatschappij kunt u een aparte verzekering afsluiten, welke is gebaseerd op onze plaatselijke gebruiken en de werkelijke kosten van een uitvaart.
Voor meer informatie: www.nuvema.nl.
Tevens kunt u op de website van Nuvema een uitvaartwensenformulier vinden waarop u uw wensen nauwkeurig kunt vastleggen, zodat uw nabestaanden precies weten wat u graag wilt rondom uw uitvaart.

Ledenvergadering
De vereniging heeft éénmaal per jaar een ledenvergadering, welke meestal zal worden gehouden in de maand april, in het Ahoj gebouw te Tuitjenhorn.
Een aankondiging hiervan zal ruim van te voren worden geplaatst in het dorpsblad "De Aftrap", op deze website onder de tab 'Nieuws' en op Facebook.

Regiovergadering
Ook éénmaal per jaar houden 7 verenigingen uit de omtrek een regiovergadering, waarin wij proberen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Wij zijn immers geen concurrenten, maar allen dorpsverenigingen. Daarnaast hebben wij met diverse verenigingen afgesproken dat wij bij verhuizing kosteloos elkaars leden overnemen.

Donorcodicil
Heeft u een donorcodicil? Laat dit aan u nabestaanden weten, zodat bij een overlijden de nodige stappen kunnen worden ondernomen.
Heeft u nog geen donorcodicil en wilt u hier meer over weten klik dan op: www.donorvoorlichting.nl

Kamer van Koophandel
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder het nummer 4063595.