Informatie

De kosten
De kosten van een uitvaart worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever van de uitvaart. 
Als een lid van onze uitvaartvereniging komt te overlijden en de uitvaart wordt door ons verzorgd, wordt een bedrag van € 1.000,- in mindering gebracht op de factuur. Als een lid van onze uitvaartvereniging komt te overlijden en de uitvaart wordt NIET door ons verzorgd, wordt een bedrag van € 300,- uitgekeerd.

Kosten lidmaatschap
De jaarlijkse contributie bedraagt € 12,- per lid per jaar. Kinderen van onze leden zijn tot hun 16e jaar gratis meeverzekerd maar u dient ze wel zelf aan te melden bij de vereniging. Dit kunt u doen via het contactformulier onder het tabblad "contact". Vanaf 16 jaar wordt de jaarlijkse contributie in rekening gebracht.

Corona / Covid-19
Ook wij ontkomen niet aan de maatregelen inzake het Corona/ Covid-19 virus. Wij zijn lid van de FKB (Federatie voor begrafenisinstellingen) die ons regelmatig op de hoogte houden van de nieuwe ontwikkelingen.

Verder werken onze uitvaartverzorgsters via de richtlijnen aangereikt door het RIVM. Wij komen nog wel aan huis mits de situatie dit toelaat. Voor u en onze veiligheid vragen wij dan ook om ten alle tijde voldoende afstand te bewaren.

We zullen er samen een gepast afscheid van maken.

Verzekering
Omdat een begrafenis of crematie aanzienlijk meer kost dan het bedrag wat op de rekening in mindering gebracht wordt, is de begrafenisvereniging een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met NV Uitvaartverzekering Maatschappij "Nuvema".
Bij deze maatschappij kunt u een aparte verzekering afsluiten, welke is gebaseerd op onze plaatselijke gebruiken en de werkelijke kosten van een uitvaart.
Voor meer informatie: www.nuvema.nl.
Tevens kunt u op de website van Nuvema een uitvaartwensenformulier vinden waarop u uw wensen nauwkeurig kunt vastleggen, zodat uw nabestaanden precies weten wat u graag wilt rondom uw uitvaart.

Ledenvergadering
De vereniging heeft éénmaal per jaar een ledenvergadering, welke meestal zal worden gehouden in de maand april, in het Ahoj gebouw te Tuitjenhorn.
Een aankondiging hiervan zal ruim van te voren worden geplaatst in het dorpsblad "De Aftrap", op deze website onder de tab 'Nieuws' en op Facebook.

Regiovergadering
Ook éénmaal per jaar houden 7 verenigingen uit de omtrek een regiovergadering, waarin wij proberen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Wij zijn immers geen concurrenten, maar allen dorpsverenigingen. Daarnaast hebben wij met diverse verenigingen afgesproken dat wij bij verhuizing kosteloos elkaars leden overnemen.

Gedragscode  
Voor de uitvaartverzorgsters hanteren wij een gedragscode. Een overzicht van deze gedragscode kunt u opvragen via het contactformulier. Wij sturen u dan het overzicht toe.

Donorregistratie
Heeft u uw keuze in het donorregister laten vastleggen? Laat dit aan u nabestaanden weten, zodat bij een overlijden de nodige stappen kunnen worden ondernomen. Heeft u nog geen donorregistratie en wilt u hier meer over weten klik dan op www.donorvoorlichting.nl

Kamer van Koophandel
De vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder het nummer 4063595.