Nieuws

 Hierbij nodigen wij u/jullie uit voor onze algemene ledenvergadering op

            Vrijdag 5 april 2024 om 20.00 uur                                                       

in Dorpshuis AHOJ, Dorpsstraat 37 te Tuitjenhorn.

Agenda

  1. Opening door de voorzitter
  2. Mededelingen/Ingekomen stukken
  3. Notulen jaarvergadering 14 april 2023
  4. Financiën

- kascommissie en samenstellen nieuwe kascommissie

- verhoging contributie

 5.Jaarverslag secretaris

6. Bedankjes stille krachten

7.     Rondvraag

pauze

 8. Presentatie  door bloemsierkunst ‘Meiden van Spaansen’

9. Sluiting door de voorzitter

 ################################################

Heb je interesse om onze vereniging te helpen, laat het ons weten! 

Wij zijn nu in het bijzonder op zoek naar een nieuwe secretaris!
Neem contact op met Peter of Marieke ( zie tab bestuur voor telefoonnummers) voor de takenlijst. 

We hopen je te verwelkomen als nieuw bestuurslid/secretaris! 

Bestuur uitvaartvereniging St.Barbara;

Peter van Schagen (voorzitter), Anja Blankendaal (penningmeester),

Johan Goudsblom, Madeleine Goudsblom, Emil van Baar en Marieke Kamp