Nieuws

Fijn dat u onze NIEUWS tab bezoekt!!

Donderdag 11 april om 20.00uur is onze Algemene Jaarvergadering in Dorpsshuis AHOJ, Dorpsstraat 37 te Tuitjenhorn.

Kom eens langs om kennis te maken met ons bestuur of om te ontdekken waar ons bestuur zich zoal mee bezighoudt!

Nog leuker, we hebben twee interessante presentaties voor u!

Zie de agenda hieronder:

1) Opening
2) Mededelingen/Ingekomen stukken
3) Notulen jaarvergadering 6 april 2018
4) Jaarverslag secretaris
5) Financiën - kascommissie - samenstelling nieuwe kascommissie
6) Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar zijn:
                      Margo Tiebie en Johan Goudsblom
7) Bedankjes stille krachten
8) Rondvraag
9) Presentatie uitvaartverzorgsters Liesbeth en Monique;
                     "persoonlijke inbreng uitvaarten"
   Presentatie Ilonka en Sjoerd van Schagen;
                      "de bijblijfboom"


10) Sluiting door de voorzitter

Tot ziens op donderdag de 11e april!!

Bestuur Uitvaartvereniging St.Barbara