Over ons

Wij zijn er voor u

Als iemand overlijdt, is dat een ingrijpende aangelegenheid. Het is goed te weten dat onze mensen u kunnen bijstaan in deze dagen en u veel werk uit handen kunnen nemen.

 In nauw overleg met de familie en/of andere nabestaanden kan onze uitvaartverzorgster alle aspecten die bij een uitvaart aan de orde komen voor u regelen en verzorgen. Hierbij valt te denken aan :

  • verzorgen en opbaren van de overledene
  • aangifte op het gemeentehuis
  • het maken van een keuze voor een begrafenis of crematie
  • regelen van de uitvaartplechtigheid met eventueel muziek en sprekers
  • assistentie bij het het uitzoeken en opmaken van de kaart, advertenties, de kist en de bloemen
  • regelen van bezoek en condoleance
  • regelen van vervoer voor de overledene en nabestaanden
  • plaatsen van de asbus in een urnengraf of urnenmuur
  • plaatsen van een grafmonument
  • begeleiden van de uitvaartdienst en regelen van een koffietafel

Aula

Opbaring kan plaatsvinden in onze eigen aula. Deze kan op elk willekeurig moment door de familie zelf worden bezocht, maar ook, in overleg met de uitvaartverzorgster op afgesproken tijden. De aula is direct gelegen naast Dorpshuis Ahoj. Op verzoek van de nabestaanden kan de overledene natuurlijk ook thuis of ergens anders worden opgebaard.